Volwassenen

 

Sorteren naar: Product Prijs Standaard
 • 3 CD BOX Opwekkingsliederen Instrumentaal

  3 CD BOX Opwekkingsliederen Instrumentaal

  CD 1
  474 Niemand is als U 430 Heer ik prijs Uw Grote Naam 331 Breng dank aan de Eeuwige 176 U bent mijn Schuilplaats Heer 427 Maak mij rein voor U 150 Ik hou van U 464 Wees stil voor het aangezicht van God 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 197 Heer U bent wonderschoon 453 Jezus Jezus 46 Vader ik aanbid U 281 Als een hert dat verlangt naar water 356 Heer ik wil U prijzen 359 De hemel juicht 263 Er is een verlosser 418 Als ik opzie naar Uw Heiligheid 428 Genade zo oneindig groot 497 Ik wil leven door Uw Geest 139 In moments like these 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 154 Wees stil en weet
  CD 2
  363 Kom laat ons buigen voor de Heer 349 Hij is verheerlijkt 123 Groot is Uw trouw, o Heer 187 Open mijn ogen 329 Mijn Jezus, ik hou van U 147 Father, we love you 47 Omdat Hij leeft 4 Zijn Naam is wonderbaar 80 Ik zal opgaan naar Gods huis 252 Heer, doorgrond mijn hart 11 Groot is de Heer 281 Majesteit 520 Wees mijn verlangen 162 'k zal U loven, o Heer 387 Groot en machtig is Hij 414 U zond Uw Zoon, onschuldig rein 32 Dit is de dag 68 Zing halleluja voor de Heer
  CD 3
  566 Geest van God blaas op mij 82 Jezus, alles geef ik U 488 Heer ik kom tot U 546 Nabij Gods hoog verheven troon  450 Jezus regeert 545 Jezus, Heer wanneer ik aan Uw offer denk 271 Want U bent machtig 116 Jezus, Naam boven alle naam 178 Waardig, o waardig bent U Heer 616 Houd me dicht bij U 342 Meer liefde, meer kracht 358 Uw tederheid genas 438 Ik buig neer 505 Vader van de schepping 40 Zoek eerst het koninkrijk van God
  Prijs€17,50

 • CD 40 Opwekkingsliederen
 • CD 41 Opwekkingsliederen + DVD
 • CD 42 Opwekkingsliederen + DVD
 • CD Intermezzo Opwekking Instrumentaal

  CD Intermezzo Opwekking Instrumentaal

  375 De Heer regeert. 80 Ik zal opgaan naar Gods huis. 333 Heer, U bent El Elohim. 176 U bent mijn schuilplaats Heer. 174 Juicht want Jezus is Heer. 371 Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie. 186 Ik wil zingen van mij mijn Heer. 72 Vanwaar de zon opgaat. 3S8 Uw tederheid genas. 298 Hosanna in de hoge. 167 Samen in de naam van Jezus. 270 Wie is God behalve onze Heer. 67 Het is goed, ja 't is goed. 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen. 436 Onze Vader
  Prijs€15,00

 • CD Kerst Opwekkingsliederen

  CD Kerst Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 523 t/m 537
  523 De sterre gaat stralen. 524 Het licht verschijnt. 525 Jubel het uit. 526 Goed nieuws. 527 Licht in de nacht. 528 Hoor, de engelen zingen de eer. 529 Komt, laten wij aanbidden. 530 Bewijst nu eer aan Jezus' naam. 531 Immanuël, o Immanuël. 532 Wees gerust. 533 Eén klein kind. 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 535 In het stro van een geleende kribbe (Immanuël. 536 Kind van het licht. 537 Ere zij God
  Prijs€20,50

 • CD21 Opwekkingsliederen

  CD21 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 489 t/m 505
  489. Vader van de schepping 490. Luid gejuich 491. Kom, wees blij in de Heer 492. Groot is de luister van Jezus 493. Jezus, wat een heerlijke naam 494. Uw liefde heb ik lief 495. Hemelse Vader 496. Kadosh/Heilig 497. Ik wil leven door uw Geest 498. Alleen door U 499. Hij komt in majesteit 500. Heer, ik prijs uw naam 501. Laat uw vrede heersen 502. Jezus, ik wil heel dicht bij U komen 503. Overvloedig geef Ik u (Vrede zij U) 504. Roep het luid 505. Toon uw heerlijkheid
  Prijs€20,50

 • CD23 Opwekkingsliederen

  CD23 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 538 t/m 553
  538. De Koning komt 539. Kom, nu is de tijd 540. Kom, laten wij aanbidden 541. Alles is mogelijk (Almachtig God die mij bevrijdt) 542. God van trouw 543. U bent de Heer die ik dien 544. Meer dan ooit 545. Op dat moment 546. Nabij Gods hoog verheven troon 547. Vrolijk lied 548. Hart van aanbidding (De muziek vervaagt) 549. Ik kniel neer 550. Dicht aan uw hart (Liefdevol) 551. Ik zie uit naar de dag 552. Herstel ons land 553. Hoor ons loflied
  Prijs€20,50

 • CD25 Opwekkingsliederen

  CD25 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 571 t/m 586
  571 Dit Is De Dag 572 Als Wij Samenkomen 573 U Bent Welkom57 4 Groot Is Hij 575 Jezus Alleen 576 Immanuel 577 Jezus Allerhoogste Naam 578 U Redde Mij 579 Dank U 580 Ik Ben Zo Dankbaar 581 Til Mj Op 582 Jezus Alles Geef Ik U 583 Machtige Heer En God 584 Heilig Is De Heer Onze God 585 Er Is Een Dag 586 Hij Is Heer
  Prijs€20,50

 • CD26 Opwekkingsliederen

  CD26 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 587 t/m 602 587. U geeft een nieuw lied (Ik was verloren) 588. Er is geen vriend zo trouw (Nee niet één) 589. Ik wil juichen voor U 590. O mijn ziel 591. Ik zie de Heer 592. God van licht 593. Lam van God 594. Uw naam is heilig (U bent 'Ik ben' op de troon) 595. Licht van de wereld 596. Uw liefde (Doordrenk mij, Heer) 597. Uw liefde is zo prachtig 598. Uw sterke hand (Machtige Heer, grote Verlosser) 599. Kom tot de Vader (Nog voordat je bestond) 600. Open mijn ogen 601. Deel door ons uw liefde uit (Uw liefde wordt verspreidt) 602. Vrede van God
  Prijs€20,50

 • CD28 Opwekkingsliederen

  CD28 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 619 t/m 634.

  619 Sta op en prijs Hem, 620 Voor eeuwig, 621 U bent mijn anker, 622 Groot is de Heer, 623 Laat het huis gevuld zijn, 624 Wees genadig, 625 Wat een liefde, 626 Prachtige God, 627 Jezus, licht in de duisternis, 628 Een hoop die zeker is, 629 Als er vergeving is, 630 Vader, U bent goed, 631 U zei, 632 Wij zijn het leger van God, 633 Agnus Dei, 634 Mijn hoop
  Prijs€20,50

 • CD29 Opwekkingsliederen

  CD29 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 635 t/m 650.

  635 Wij zijn bij elkaar om U te eren, 636 Alleen een God als U, 637 Erken nu de Heer, 638 Prijs Adonai, 639 Ik heb U lief, 640 Mijn hulp is van U Heer, 641 U heeft mij voor Uzelf gemaakt, 642 De Rivier, 643 Al voor mijn leven is ontstaan, 644 Ik schaam mij niet, 645 Ik kies vandaag, 646 Heer, zie uw huis, 647 Toen U bad, 648 Levende offers, 649 Bouw uw kerk, 650 Daarom komt er nooit een eind.
  Prijs€20,50

 • CD30 Opwekkingsliederen

  CD30 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 651 t/m 667.

  651 Er is een rots, 652 Zing voor de Koning, 653 Kom, o bron van zegeningen, 654 De vreugde van U is mijn kracht, 655 Ik prijs U met mijn dans, 656 Ontwaak, verhef je stem, 657 Zie het kruis, 658 Jezus, uw naam, 659 Jezus, stralend licht, 660 U bent welkom in dit huis (Bron van leven), 661 De Koning in zijn pracht (Maak groot onze God), 662 God regeert (U bent heilig,heilig,Heer), Ik verlang naar U, 663 Het gaat steeds om U (Jezus, redder van mijn ziel), 664 Wij buigen neer (Rijken en armen), 665 Tot aan die dag, 667 Spreek tot de volken.
  Prijs€20,50

 • CD31 Opwekkingsliederen

  CD31 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 668 t/m 682.

  668 Heer, U bent goed; 669 Adonai; 670 Op Hem rust mijn geloof; 671 Lof, aanbidding; 672 Heerser over alle dingen; 673 Heer van de hemelse machten; 674 Zie de stroom van Jezus‘ liefde; 675 Al wat leeft; 676 Welkom in ons midden 677 In het diepst van de nacht; 678 God van het licht; 679 Hij is hier; 680 Mijn Redder; 681 Hosanna; 682 U, de Leeuw van Juda.
  Prijs€20,50

 • CD32 Opwekkingsliederen

  CD32 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 683 t/m 698.

  683 Stap voor stap / Voor eeuwig zingen wij; 684 Adembenemend; 685 Hosanna; 686 God is hier; 687 Heer, wijs mij uw weg; 688 Genade zo groot; 689 Spreek, o Heer; 690 Hij leeft voor eeuwig, amen; 691 Heb de Heer je God lief; 692 U bent mijn schild; 693 Vaste grond; 694 Ik bouw op Jezus; 695 Stil; 696 Onvoorstelbaar; 697 Al wat ik ben; 698 Nooit meer alleen.
  Prijs€20,50

 • CD33 Opwekkingsliederen

  CD33 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 699 t/m 710.

  699 Ik weet: Hij leeft; 700 Een nieuwe dag; 701 Hoor de roep van de Koning; 702 De God die eeuwig leeft; 703 Zoals een hinde; 704 O kerk, sta op; 705 Toon mijn liefde; 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij; 707 Met diep ontzag; 708 Hoe groot is uw trouw, o Heer; 709 De hemel vertelt; 710 Gebed om zegen.
  Prijs€20,50

 • CD34 Opwekkingsliederen

  CD34 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 711 t/m 722.

  711 Zijn trouw kleurt de morgen; 712 Zing voor de Heer; 713 Als U het huis niet bouwt; 714 Zijn liefde laat nooit los; 715 Wat hou ik van uw huis; 716 Wanneer; 717 Stil, mijn ziel, wees stil; 718 Heilig; 719 Onbeschrijfelijk; 720 God maakt vrij; 721 Heerser over al wat leeft; 722 Dat is genade!
  Prijs€20,50

 • CD35 Opwekkingsliederen

  CD35 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 723 - 734:

  723 Kom, volk van de verrezen Heer; 724 Vandaag is de dag; 725 Geweldige God; 726 Anker in de tijd; 727 Ik val niet uit zijn hand; 728 Herstel, o Heer; 729 Hij is erbij; 730 Ik herleef; 731 Halleluja Adonai; 732 Wat een wonder; 733 Tienduizend redenen; 734 Adem om van U te zingen
  Prijs€20,50

 • CD36 Opwekkingsliederen

  CD36 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 735 - 746:

  735 Als de berg Sion; 736 Wij zegenen jou; 737 Aan uw tafel; 738 Als ik huil; 739 Sta op – een gebed om ontferming; 740 Jij lieve, kleine schat; 741 Als een vuur van binnen; 742 Dit is het Lam; 743 Reddingslied; 744 Vrede voor Jeruzalem; 745 Hoe lang?; 746 Zo zegent Hij jou
  Prijs€17,50

 • CD37 Opwekkingsliederen

  CD37 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 747 - 758:
  747 Wij geloven; 748 God zegent ons; 749 Hoe kan ik anders; 750 Eer en glorie; 751 Ik zie het kruis; 752 Geef God alle eer; 753 Symfonie; 754 Kom heilige Geest; 755 Laat ons Christus zien; 756 Schuilplaats; 757 Zo goed; 758 Met heel mijn ziel
  Prijs€20,50

 • CD38 Opwekkingsliederen

  CD38 Opwekkingsliederen

   
  Prijs€20,50

 • CD39 Opwekkingsliederen

  CD39 Opwekkingsliederen

   
  Prijs€20,50

 • Dubbel CD9-10 Opwekkingsliederen

  Dubbel CD9-10 Opwekkingsliederen

  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 269 t/m 308
  269 Baruch Ha-Shem Adonai 270 Wie is God Behalve Onze Heer 271 Want U Bent Machtig 272 Ik Dank U Wel, Mijn Vader 273 Lofoffers Brengen Wij Aan U 274 God Is Goed, Komt, Zingt en Jubelt 275 Wij Zijn Hier Gekomen 276 Laat heel de wereld het zien 277 Machtig God, Sterke Rots 278 Juicht de Here , Gij Ganse Aarde 279 Ik Wil Zingen Halleluja  280 Majesteit, Wij Eren U, Majesteit  281 Als Een Hert Dat Verlangt Naar Water  282 'k Zegen U, Heer 283 Eer Aan de Vader 284 Maak Groot de Here 285 Ik Hou Van U, O Heer 286 Zing Een Vreugdelied 287 Prijs Hem, Prijs Hem 288 Hef Je Hoofd Omhoog 289 U Hebt de Overwinning Behaald 290 Hemelse Vader, Hoor, Wij Eren U 291 Vader God, Ik Ben Vol Lof 292 Laat Mijn Leven Tot Eer Zijn Van Uw Naam 293 Bereidt de Weg van de Heer 294 Glorie, Glorie, Glorie Aan het Lam 295 Geef Eer Aan God In de Hoge 296 U Bent Waardig, Heer Jehova 297 Wat Geen Oog Heeft Gezien 298 Hosanna, Hosanna Hosanna in de Hoge 299 Wees Blij, Want Hij, Koning Jezus 300 De Aard' Is Van God En Al Wat Daarin Is 301 Wij Verklaren: Gods Koninkrijk Is Hier 302 Uw Naam Is Als Balsem Voor 't Hart 303 Jezus, Ik Houd Van U 304 Halleluja, Adonai 305 Wees Stil En Weet, Dat Hij Is Uw God 306 Ons Leven Is Uit God 307 Verblijdt U, Zonen Gods 308 O Laat Gods Zoon Je Thans Omhullen
  Prijs€20,50

 • UITVERKOCHT!! CD19 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! CD19 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 457 t/m 473
  457. Kom Prijs De Heer 458. De Heer Is Hier 459. De Rivier 460. Wat Mij Dierbaar Was 461. Juich Voor De Heer 462. Aan Uw Voeten Heer 463. Vader Daal Nu Met Uw Geest Neer 464. Wees Stil Voor Het Aangezicht Van God 465. Ik Prijs U Heer (en Ik Dien Geen And're Heer) 466. Wandel In Het Licht 467. Zend Uw Vuur 468. Wij Willen Dat Jezus Wordt Verhoogd 469. Halleluja Jezus Christus Leeft 470. Omdat U Zoveel van Mij Hield 471. Heer Raak Mijn Hart Aan 472. Geloof Hoop En Liefde (blaas Met De Adem van Uw Geest) 473. Dansend Over De Gouden Straten
   
 • UITVERKOCHT!! CD20 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! CD20 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 474 t/m 488
  474. Niemand is als U 475. Majesteit, Koning in eeuwigheid 476. Machtige God 477. Jezus, wij vieren dat U overwon 478. Speel nu luid op de trompet 479. Wij zijn meer dan overwinnaars 480. U stierf voor mij 481. Ik aanbid U 482. De Heer onze God 483. O zie, de Heer 484. Ik wil altijd zijn waar U bent 485. Wij doorbreken elke muur 486. Ga dan in zijn naam 487. O Heer, giet een stroom 488. De kracht van uw liefde (Heer, ik kom tot U)
   
 • UITVERKOCHT!! CD22 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! CD22 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 506 t/m 522
  506. Zing het lied van het Lam 507. 't Is goed om U te ontmoeten 508. God is zo groot 509. Zo lief had God de Vader ons 510. Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart) 511. Heer van genade 512. Wij verhogen U 513. Halleluja, halleluja (de almachtige God regeert) 514. Enemy's camp 515. Can you believe 516. Look what the Lord has done 517. Gezegend zijn zij 518. Heer, U bent altijd bij mij (Psalm 139) 519. Ik vertrouw op U 520. Wees mijn verlangen 521. Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de schepping) 522. Er komt een tijd van grote opwekking (Vader, stort uw Geest uit)
   
 • UITVERKOCHT!! CD24 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! CD24 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 554 t/m 570
  554. Mijn verlosser leeft 555. Ik geloof in het bloed van Jezus 556. Prijst God die ons het leven geeft 557. Laat uw glorie zien 558. Voor uw grote naam (Wij zijn als adem) 559. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer 560. Mijn eerste liefde 561. Nederig van hart 562. Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij mijn naam) 563. I have a light 564. De wedloop 565. Geest van God, blaas op mij 566. Machtig Heer 567. Jezus, Jezus, Heiland, Redder 568. Vier nu feest 569. Regeer in mij 570. De tijd van Elia
   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD1-2 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD1-2 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met een selectie uit Opwekkingsliederen nrs. 1 t/m 70
  1 Hij's de Koning van mijn hart 2 Oh, hoe wonderbaar is jezus' bloed 3 Wees blij in de Heer 4 Zijn naam is wonderbaar 5 Hallelujah 6 Hij is Heer 7 Heer, God U loven wij 14 De vreugde des Heren is mijn kracht 17 ja, God is goed 18 Zijn goedheid en genade 23 Ik weet dat God de weg mij banen zal 24 Zingt, zingt en jubelt 25 Laat ons met elkander 27 Leid mij Heer 30 Ik heb een loflied in mijn hart 31 0, how I love jesus 32 Dit is de dag 35 Klapt in de handen 39 Heilig, heilig 40 Zoekt eerst het koninkrijk van, God 42'k Stel mijn vertrouwen 43 In Gods overwinning 44 Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft 46 Vader, ik aanbid U 47 Omdat Hij leeft 51 Dit is mijn gebod 52 Gij zijt waardig 53 Zingt de Here 54 Looft de Here alle gij volken 55 Groot is de Heer 56 Zijn naam is hoger 57 Prijst de naam van Jezus 58 Vrede zij u 59 Mogen de woorden van mijn mond 60 Voor uw liefde, Heer Jezus 62 Gods lof wil 'k zingen 65 Loof de Here mijn ziel 66 Kom, prijst de Heer 68 Zing hallelujah voor de Heer 70 Heer, onze God
   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD13-14 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD13-14 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 347 t/m 385

  347 Ik geloof in God de Vader 348 Heer van mijn hart 349 Hij is verheerlijkt 350 Vader, vol van vrees en schaamte 351 Jezus geeft een loflied in ons hart 352 Christus onze Heer verrees 353 Kom met uw genade Heer  354 Glorie aan God 355 U die mij geschapen hebt 356 Heer ik wil U prijzen 357 Lof zij de Heer 358 Uw tederheid genas 359 De hemel juicht 360 Dit is heilige grond 361 Als David 362 Baruch Ha Ba B'shem Adonai 363 Kom laat ons buichen voor de Heer 364 Prijs onze Heer 365 'k Aanbid U Heer 366 Kroon Hem met gouden kroon 367 Als God zijn stem doet horen 368 Hoor o Israël 369 Door uw genade Vader 370 Een vaste burcht is onze God 371 Heer U gaf mij vreugdeolie 372 U verzadigt mij met uw liefde 373 Voor de allerhoogste Heer 374 Met hemelse wapens 375 De Heer regeert 376 Maak ons een leger, o Heer 377 Wat de toekomst brenge moge 378 Ik wil jou van harte dienen 379 Heerlijk is uw naam 380 Koning van Sjaloom 381 De zaligheid is van God 382 O Heer, de nacht komt over ons 383 Geest van hierboven 384 De dag door uwe gunst ontvangen 385 Mijn vrede laat ik u

   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD17-18 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD17-18 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 423 t/m 456

  423 Ik zing en juich, 424 Ik wil zingen voor de Koning, 425 Er is geen grens, 426 Ja, ik geloof, 427 Maak mij rein voor U, 428 Genade zo oneindig groot, 429 God wijst mij een weg, 430 Heer, ik prijs uw grote naam, 431Laat een loflied op je lippen zijn, 432 Kom en prijs, 433 Groter is Hij, 434 Tot zijn eer en heerlijkheid,  435 Heer, uw koninkrijk breekt baan,  436 Onze Vader, 437 Verhoog de Here God, 438 Ik buig neer, 439 De naam van de Heer, 440 Machtig zijn al uw daden, 442 Prijst Hem, prijst Hem, 443 Voor eeuwig dankbaar, 444 Heel mijn ziel roept naar U, 445 Bron van levend water, 446 Daar is kracht, 447 Ik ben vrijgekocht, 448 Hij, die de Zoon bevrijdt, 449 'k Ben zo blij, 450 Laat uw kracht zien, 451 Ik hef mijn ogen op, 452 Kom, o Heil'ge Geest van God, 453 Jezus, heilige gezalfde Heer, 454 Eeuwige God, 455 Wij gaan door, 456 Niet de macht van wapenen.

   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD3-4 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD3-4 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met een selectie uit Opwekkingsliederen nrs. 71 t/m 167
  71 Jezus leeft in eeuwigheid 72 Vanwaar de zon opgaat 76 Maar Gij, Heer, zijt een schild 78 Halleluja, looft God in zijn heiligdom 80 Ik zal opgaan naar Gods huis 116 Jezus, naam boven alle naam 117 In het midden der gemeente 118 Vader, maak ons één 120 Want U, 0 Heer 121 De Here is mijn herder 122 Ik vermag alle dingen 123 Groot is uw trouw, 0 Heer 124 Ik bouw op U 125 Heer, ik kom tot U 126 Jezus vol liefde 127 Wij eren en aanbidden U 129 Ruach
  131 U komt de eer en glorie toe 134 De Heer is mijn licht 136 Abba, Vader, U alleen 137 King of kings and Lord of lords 138 Kom maar, wees blij en verheugd 139 In moments like these 143 De Heer, uw God, in uw midden 145 U zal ik loven, Heer 146 Immanuël,lmmanuël 147 Father. we love You 148 Gods volk wordt uitgeleid 149 Heer, U riep mij
  150 Ik hou van U 153 Prijst de Heer 154 Weest stil en weet 155 Hij is de Almachtige 156 Ik wil zingen van mijn Heer 157 Ik verblijd mij zeer in de Heer 159 Here der heren 161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen 162 'k Zal U loven, 0 Heer 166 U bent de grote Koning 167 Samen in de naam van Jezus
   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD5-6 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD5-6 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met een selectie uit de Opwekkingsliederen nrs. 169 t/m 220
  169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen 170 Jezus, uw liefde raakte mij aan 171 Door mijn God 172 Heer, ik verheug m'in U en ik juich 173 Heilig is de Heer 174 Juicht, want Jezus is Heer 175 In de stilte van mijn hart 176 U bent mijn schuilplaats, Heer  178 Waardig, o waardig bent U, o Heer 179 'k Hef mijn roep tot U, o Heer 180 Bron van licht en leven 181 Majesteit 182 O Heer, U bent mijn God  184 Wie op de Heer vertrouwen 186 Hoe lieflijk op de bergen 187 Open mijn ogen 188 Laat de heerlijkheid des Heren 189 Zegen ons Heer 190 Waarlijk mijn ziel 191 Kom en prijs de Here. onze God 192 Ik kom in uw heiligdom binnen 193 Toon ons uw macht, o God 194 U maakt ons één 195 U,o Heer, bent een schild rondom mij 197 Heer, U bent wonderschoon 198 Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk 199 Eer aan het Lam 201 Wij danken U, Heer God almachtig 202 De Heer leert hoe ik strijden moet 205 U, Heer, bent wonderschoon 206 Dank U Jezus 207 Mijn God, Ik zal U verhogen 208 En ik zag en hoorde een stem 210 Wie is aan U gelijk 213 U zij de glorie 214 Ik wandel in het licht met Jezus 215 De Heer is mijn herder 218 Is hier een hart door vrees benard 219 Juicht aarde, juicht alom de Heer 220 Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
   
 • UITVERKOCHT!! Dubbel CD7-8 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!! Dubbel CD7-8 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met een selectie uit de Opwekkingsliederen nrs. 221 t/m 268
  221 Prijst de Heer met blijde galmen 222 Doorgrond mijn hart 223 Jezus, uw naam zij d'hoogste eer 225 Verblijd u in Jezus, uw Heer 226 Ik wil zingen van mijn Heiland 227 O, heilig Lam van God 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 230 Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel 232 Lof, eer, aanbidding 233 Koning Jezus heers 234 Kom nu zijn poorten... 235 't Is nu het uur 236 Heilig, heilig, heilig 237 Jezus, wij verhogen U 240 Hosanna, hosanna, de Koning komt 242 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer 243 Jezus is Heer, je ziet het om je heen 244 Welzalig de man, die niet wandelt 245 Hier in uw heiligdom 246 Koning Jezus, prijst Koning Jezus 247 Sahlom, shalom 248 God is getrouw, zijn plannen falen niet 249 Heer wat een voorrecht 250 Hosanna, Zoon van David 252 Heer, doorgrond mijn hart 253 Heilig, heilig, heilig Heer 254 Prijs nu de Heer 255 'k Wil U prijzen 256 Jezus Christus, ik aanbid U 257 Uw lieflijk aangezicht 258 Blijdschap vervult mijn hart vandaag 259 Want zijn naam is verheven 260 Het is volbracht 261 Abba Vader 262 Sta op, o kinderen van Israel 263 Er is een verlosser 264 Waardig is het Lam 266 Heer, U leidde mij in de wildernis 267 Groot is de Heer 268 Hij kwam bij ons heel gewoon.
   
 • UITVERKOCHT!!Dubbel CD11-12 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!!Dubbel CD11-12 Opwekkingsliederen

  UITVERKOCHT!
  CD met de Opwekkingsliederen nrs. 309 t/m 346
  309 Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere 310 U bent het lied van mijn hart 311 'k Heb Geloofd En Daarom Zing Ik 312 Mildheid En Majesteit 313 In Een Donker Graf Gevangen 314 Geprezen Zij De Heer 315 Heer, Uw Bloed Dat Reinigt Mij 316 Bij Uw Rivier Wil Ik Komen 317 Ik Zal Mijn Water Gieten Op Dorstig Land 318 Eet Het Brood Met Mij 319 Veni Creator Spiritus 320 Ere Zij Aan God De Vader 321 Jubel, Jubel, DOchter Sions 322 De Heer Is Mijn Kracht En Mijn LIed 323 Aan Hem Die Zit Op De Troon 324 Ik Wil Komen En Knielen 325 O, De Glorie Van Uw Wezen 326 Ik Verhoog Uw Naam 327 Jezus, Ik Hou Van U 328 Heer, ontferm U over ons 329 U bent Heer van de schepping 330 Gods bazuinen 331 Breng Dank 332 U, o Heer 333 Heer U bent El Elohim 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 335 U bent waardig te ontvangen 336 Heilig, heilig, heilig is de Heer 337 Mijn hoop is op U 338 U bent mij zo kostbaar 339 O kom nu en jubel 340 Vader, U bent mijn erfdeel 341 Open je hart 342 Meer liefde, meer kracht 343 Heilige Geest van God 344 De Here bouwt aan Jeruzalem 345 Jezus het Lam 346 Maak ons tot een stralend licht
   
 • UTVERKOCHT!!Dubbel CD15-16 Opwekkingsliederen
Sorteren naar: Product Prijs Standaard