Prijsstelling complete download bundels

Een enkele keer krijgen wij een vraag over de prijsstelling van de complete Leadsheetbundel voor Volwassen (Compleet 1-819) en (1-264) Jongeren.

Waarom de compete set?
In beginsel is deze digitale service er op gericht muziekgebruikers de mogelijkheid te bieden individuele liederen te downloaden. We zijn de volledige bundel aan gaan bieden nadat er –tot onze eigen verrassing- vraag naar kwam. Sommigen willen de complete bundel op hun tablet. We hebben daarvoor in alle redelijkheid een prijs bepaald. Wij realiseren ons, dat de aanschaf van een complete set een hele uitgave is, maar het gaat wel over 818 (Lied 666 ontbreekt), respectievelijk 264 liedjes

Kosten
Wij realiseren ons dat €159.50 een hele uitgave is. De vraag spitst zich dan toe op het algemene idee dat het digitaal uitgeven bijna niets meer kost, omdat er geen papier en drukwerk voor nodig is. Dat is echter een misvatting. Er komen andere, blijvende kosten voor in de plaats: Hosting, dataverkeer, onderhoud van de webshop, support, BUMA-licenties, etc.

Royalty’s
Uiteraard dragen wij ook over de verkoop van digitale uitgaven netjes royalty’s af aan de auteurs van de liedjes. Internationaal zijn de royalty’s over digitale uitgaven hoger dan over drukwerk.

BTW tarief
Daarnaast is er een verschil in BTW tussen drukwerk en digitale download. Drukwerk valt in het lage 6% tarief, digitale producten daarentegen in het hoge 21% tarief. Van elke euro dit er wordt afgerekend moet dus 21 cent aan de fiscus worden afgedragen, terwijl dat bij een muziekboek slechts 6 cent was.

Om een en ander in het juiste perspectief te zetten:
Complete sets Leadsheets kosten u 16(!) cent per liedje, exclusief 21% btw, inclusief alle kosten.


PS: In tegenstelling tot de individuele liedjes is de standaard licentie beperkt tot één(!) gebruiker. De bovenstaande uitleg spreekt voor zich.